رهنمان
رهنمان

4

تیر

گذار به کربن صفر
میانگین دمای کره‌ی زمین، در بازه انقلاب صنعتی تا به امروز، نزدیک به 1.2 سانتی‌گراد افزایش پیدا کرده است. دلیل اصلی این پدیده ناگوار، انتشار بیش‌از حد گازهای گلخانه‌ای و به طور خاص کربن‌دی‌اکسید است. طبق آخرین گزارش‌های بانک جهانی، تا سال 2021، بیش‌از 2.4 گیگاتن کربن‌دی‌اکسید وارد هواکره شده است که دلیل آن نیز، جاه‌طلبی‌های انسان‌ در ارتباط با طبیعت بوده است. اگر اصلاح اساسی در روند فعالیت‌های انسان اتفاق نیافتد، روند افزایش دما تا سال 2050 ادامه داشته و ممکن است هوای زمین را 2.5 درجه گرم‌تر کند.
رهنمان

22

خرداد

گذر از نفت 200 دلاری!
ابعاد اقتصاد روسیه از نظر تولید ناخالص داخلی چندان بزرگ نیست (2 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در روسیه ایجاد می‌شود) ، اما تحریم نفت آن می‌تواند تاثیرات وسیعی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. در هفته‌های پایانی مارس که بحث‌های تحریم نفت روسیه به اوج خود رسیده‌است، در جلسات اوپک پلاس و اجلاس هیوستون هشدار داده شد که نفت گران می‌تواند زمان بهبود اقتصاد جهانی از رکود تورمی دوره‌ی کرونا را به تعویق بیاندازد. در صورت تداوم این روند، آیا باید منتظر نفت 200 دلاری باشیم؟
درخواست خدمات مشاوره و آینده‌پژوهی
سفارش گزارش‌های تحلیلی

جستجوی یادداشت ها

v

در شبکه های اجتماعی ما را همراهی نمایید

جستجوی کلمات کلیدی