رهنمان

روسای خوب می‌دانند چگونه حجم کار را کم کنند.

اکونومیست در این مقاله با نگاه به مدیریت کسب‌و‌کارها از زاویه‌ای متفاوت، استدلال می‌کند که مدیریت مؤثر، فقط در برگزاری جلسات بیشتر، گرفتن پروژه‌های بزرگتر یا برقراری ارتباطات بیشتر نیست؛ بلکه توانایی حذف موارد غیرضروری یا غیرمولد نیز به همان اندازه مهم است.

16

مهر

کلمات کلیدی:

مدیران شرکت‌ها به طور معمول بر این باورند که همیشه همه چیز باید در حال افزایش باشد تا شرکت بتواند رشد کند؛ اما نویسنده‌ی مقاله با ذکر مثالی از شرکت شاپیفای که با حذف دوازده هزار جلسه‌ی اضافی باعث افزایش بهره‌وری شد، ادعا می‌کند که انجام کار کمتر برای دستیابی به منافع بیشتر به خودی خود با ارزش است.

مقاله همچنین به مطالعات مدیریتی، مانند مفهوم «رهاسازی برنامه‌ریزی‌شده» پیتر دراکر، برای حمایت از این استدلال که کاهش موارد غیر ضروری، یک ابزار مدیریتی ارزشمند است استناد و جمع‌بندی می‌کند که که این طرز فکر نباید فقط یک استراتژی داخل سازمانی باشد، بلکه می‌تواند مفهوم تجاری داشته باشد. این مقاله ایده انجام کار کمتر، با تمرکز بر آنچه واقعاً مهم است را ترویج می‌کند.درخواست خدمات مشاوره و آینده‌پژوهی
سفارش گزارش‌های تحلیلی

جستجوی یادداشت ها

v

در شبکه های اجتماعی ما را همراهی نمایید

جستجوی کلمات کلیدی