رهنمان

سرمایه‌گذاری خصوصی

6

تیر

تب تند بازار سرمایه‌‌گذاری خصوصی
سرمایه‌‌گذاری خصوصی صنعتی است که در آن سرمایه‌‌گذاران بزرگ به جای سرمایه‌‌گذاری به صورت عمومی در بازارهای سهام و بورس، منابع مالی خود را در شرکت‌‌ها و پروژه‌‌های خارج از بازارهای مالی قرار می‌‌دهند؛ علیرغم ضربه ناشی از همه‌گیری کرونا به اقتصاد جهانی، بازار سرمایه‌گذاری خصوصی به میزان قابل توجهی رشد کرده است؛ آیا بازار سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان به رونق خود ادامه خواهد داد یا ریسک‌های زیادی در این بازار وجود دارد که مانع از تداوم رشد آن خواهند شد؟
درخواست خدمات مشاوره و آینده‌پژوهی
سفارش گزارش‌های تحلیلی

جستجوی یادداشت ها

v

در شبکه های اجتماعی ما را همراهی نمایید

جستجوی کلمات کلیدی