رهنمان

تیم رهنمان# نام نام خانوادگی سمت ایمیل
1 فرهاد نیلی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره f.nili@rahnaman.com
2 هستی ربیع‌همدانی قائم‌مقام مدیرعامل و عضو هیئت مدیره h.rabee@rahnaman.com
3 محمدامین نادریان معاون آموزش و تولید محتوا a.naderian@rahnaman.com
4 سید فرشاد فاطمی مشاور مدیرعامل، عضو شورای سردبیری f.fatemi@rahnaman.com
5 فصیحه رجبی معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع f.rajabi@rahnaman.com
6 علی دهقان‌پیر معاون توسعه کسب و کار a.dehghanpir@rahnaman.com
7 مهران بهنیا معاون مطالعات m.behnia@rahnaman.com
8 فرهاد خان‌میرزایی معاون استراتژی و سرمایه‌گذاری f.khanmirzee@rahnaman.com
9 سیدعلی نقیبی اصفهانی مدیر هنری a.naghibi@rahnaman.com