رهنمان

22

خرداد

در ستایش دارایی‌های نامشهود
طی سال‌های گذشته بازار دارایی‌های نامشهود در مقایسه با بازار دارایی‌های مشهود، برای سرمایه‌گذاران جذاب نبوده است؛ این در حالی است که سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود می‌تواند زمینه‌ساز جهش‌های اقتصادی باشد و بازدهی‌های بالایی برای شرکت‌ها به ارمغان بیاورد؛ در گزارش حاضر به بررسی علل کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود و و همچنین اعمال سیاست‌های کارا برای نزدیک‌کردن شرایط بازی بین سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود و مشهود می‌پردازیم.
درخواست خدمات مشاوره و آینده‌پژوهی
سفارش گزارش‌های تحلیلی

جستجوی یادداشت ها

v

در شبکه های اجتماعی ما را همراهی نمایید

جستجوی کلمات کلیدی