رهنمان
رهنمان

8

مهر

غارت‌گران با پرچم
موضوع این مقاله اکونومیست بهره‌برداری رهبران سیاسی به ویژه در تونس، از احساسات ملی‌گرایی مردم در راستای منافع شخصی است
رهنمان

10

آبان

استراتژی نفتی عربستان در دوره گذار انرژی
عدم اطمینان نسبت به تقاضای نفت در آینده به دلیل تهدیدهای بالقوه گذار انرژی برای سوخت‌های فسیلی، باعث شده تا عربستان استراتژی نفتی جدیدی را برای سازگاری با شرایط جدید حاکم بر بازار نفت اتخاذ کند که می‌تواند ضمن کاهش سرعت گذار انرژی و سهم سوخت‌های فسیلی در سبد انرژی جهان را تا حدودی حفظ کند. این استراتژی می‌تواند توسط دیگر کشورهای صادرکننده نفت نیز به عنوان الگوی موفق مورد استفاده قرار گیرد و ابعاد تأثیرگذاری مذکور را گسترده‌تر کند
درخواست خدمات مشاوره و آینده‌پژوهی
سفارش گزارش‌های تحلیلی

جستجوی یادداشت ها

v

در شبکه های اجتماعی ما را همراهی نمایید

جستجوی کلمات کلیدی