رهنمان
رهنمان

22

خرداد

گذر از نفت 200 دلاری!
ابعاد اقتصاد روسیه از نظر تولید ناخالص داخلی چندان بزرگ نیست (2 درصد از تولید ناخالص داخلی جهان در روسیه ایجاد می‌شود) ، اما تحریم نفت آن می‌تواند تاثیرات وسیعی بر اقتصاد جهانی داشته باشد. در هفته‌های پایانی مارس که بحث‌های تحریم نفت روسیه به اوج خود رسیده‌است، در جلسات اوپک پلاس و اجلاس هیوستون هشدار داده شد که نفت گران می‌تواند زمان بهبود اقتصاد جهانی از رکود تورمی دوره‌ی کرونا را به تعویق بیاندازد. در صورت تداوم این روند، آیا باید منتظر نفت 200 دلاری باشیم؟
رهنمان

28

آبان

چالش‌های کشورهای صادرکننده نفت در عصر فراوانی
کشورهای تولیدکننده نفت در عصر فراوانی توان تحمل قیمت‌های پایین نفت در بلندمدت را ندارند. هزینه‌های اجتماعی کاهش قیمت‌های نفت باعث می‌شود تا ثبات اقتصادی و سیاسی این کشورها را به مخاطره افتد. کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی از طریق اصلاحات اقتصادی سریع و اثربخش، رمز موفقیت کشورهای نفتی در نظم جدید حاکم بر بازار نفت است.
درخواست خدمات مشاوره و آینده‌پژوهی
سفارش گزارش‌های تحلیلی

جستجوی یادداشت ها

v

در شبکه های اجتماعی ما را همراهی نمایید

جستجوی کلمات کلیدی