رهنمان
رهنمان

20

آبان

بازارگردانی اوراق دولتی
فقدان سرمایه‌گذاران اولیه در بازار سرمایه‌گذاری دولتی در ایران با توجه به نقش مهمی که آنها در بازارگردانی کار می‌کنند، باعث می‌شوند تا دولت از طریق این ابزار غیرتورمی با مشکلاتی مواجه گردد.
رهنمان

27

آبان

بحران انرژی و راه‌حل‌هایی برای رهبران کشورهای جهان
بحران شکل گرفته در بخش انرژی کشورهای اروپایی و آمریکایی ابعاد جهانی یافته است. ریشه‌های این بحران سرمایه‌گذاری ناکافی در انرژی‌های تجدیدپذیر، افزایش وابستگی به کشورهای صادرکننده سوخت‌های فسیلی با ساختارهای سیاسی الیگارشی مانند روسیه و عربستان و سابقه آزادسازی و مقررات‌زدایی بازار انرژی در کشورهای صنعتی و در حال توسعه است. بازآرایی بازار انرژی، متنوع‌سازی منابع واردات انرژی و افزایش سرمایه‌گذاری در انرژی‌های جایگزین سوخت‌های فسیلی از مهمترین راه‌حل‌های مطرح شده در این رابطه است.
درخواست خدمات مشاوره و آینده‌پژوهی
سفارش گزارش‌های تحلیلی

جستجوی یادداشت ها

v

در شبکه های اجتماعی ما را همراهی نمایید

جستجوی کلمات کلیدی